Sujuvat prosessit ja hyvät toimintatavat antavat liiketoiminnalle vauhtia siipien alle. Projektien ja resurssien hallinta yhdenmukaisilla työkaluilla helpottaa suunnittelua, mittaamista ja seurantaa.

Camako EPM on helppokäyttöinen, roolipohjainen ja monenlaisiin tarpeisiin mukautuva projektinhallintaratkaisu. Se soveltuu kaikkiin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa tarvitaan napakkaa, nykyaikaista järjestelmää projektien suunnitteluun ja hallintaan.

Kun projektien kokonaisnäkymä saadaan hallintaan, sujuvat liiketoiminnan ohjaaminen ja ennustaminen entistä paremmin.

Ajankohtaista

Organisaation resursointi
Kustannusten hallinta
Projektiportfolio

Sujuvat prosessit ja hyvät toimintatavat antavat liiketoiminnalle vauhtia siipien alle. Projektien ja resurssien hallinta yhdenmukaisilla työkaluilla helpottaa suunnittelua, mittaamista ja seurantaa.

Camako EPM on helppokäyttöinen, roolipohjainen ja monenlaisiin tarpeisiin mukautuva projektinhallintaratkaisu. Se soveltuu kaikkiin yrityksiin ja organisaatioihin, joissa tarvitaan napakkaa, nykyaikaista järjestelmää projektien suunnitteluun ja hallintaan.

Kun projektien kokonaisnäkymä saadaan hallintaan, sujuvat liiketoiminnan ohjaaminen ja ennustaminen entistä paremmin.

Camako taipuu moneksi

Camako EPM:n ydintoimintoja ovat projektinhallinta, salkunhallinta ja resursointi sekä tuntiraportointi. Keskeiset ominaisuudet on toteutettu omina moduuleinaan, joissa kullekin käyttäjäryhmälle on näkyvissä vain heidän tarvitsemansa toiminnot.

Camako on joustava ja helposti muokattava ratkaisu, mikä mahdollistaa järjestelmän sovittamisen asiakkaan toimintatapaan ja -prosesseihin.

Ennustettavuutta yhteisillä menetelmillä

Liiketoiminnan eri osa-alueiden toimintatavat ja prosessit kannattaa yhdenmukaistaa niin, että toiminnan mittaaminen ja seuraaminen onnistuu läpi organisaation. Kun organisaation käytännöt yhtenäistetään, dataa voidaan kerätä yhteismitallisilla tavoilla. Tämä mahdollistaa kokonaiskuvan muodostamisen havainnollisiksi visuaalisiksi esityksiksi ja parantaa liiketoiminnan ohjattavuutta sekä ennustettavuutta.

Camako EPM tarjoaa monipuolisen työkalun yksittäisten projektien ohjauksesta ja kustannusseurannasta kokonaisuuden hallintaan ja ohjaukseen. Asiat saadaan hoidettua mallikkaasti ja se parantaa tulosta joka osa-alueella.

Camako EPM on nykyaikaisen projektinhallinnan huippuratkaisu.

  • Tehostaa merkittävästi projektien hallintaa: Vähemmän hukkatyötä, turhia exceleitä ja manuaalista tiedonkeräystä ja raportointia
  • Projektien suunnittelu, projektisalkku, resurssinhallinta ja tuntikirjaukset ovat kaikki yhdessä työkalussa Helppokäyttöinen, selainpohjainen järjestelmä ja nopea käyttöönotto
  • Kaikki tiedot talletetaan tietokantaan, josta niitä voidaan hakea ja yhdistää muihin tietoihin olemassa olevilla raportointityökaluilla

Asiakkaat kuvaavat Camakoa muun muassa helppokäyttöiseksi, monipuoliseksi ja nopeaksi. Resursointi, työajan seuranta ja osaajien kohdentaminen projekteille sujuvat näppärästi. Projektisalkun näkyvyys ja kustannusten helppo seuranta tuovat kaivattua lisäarvoa.

Camakossa kevyt kokonaisuudenhallinta yhdistyy tarkasti mietittyihin yksityiskohtiin, jotka helpottavat ja nopeuttavat liiketoiminnan ohjaamista ja suunnittelua.