Yleistä

Camako EPM on monipuolinen projektinhallintajärjestelmä, joka tarjoaa yhteisen työkalun toiminnoille läpi organisaation. Camakon ydin muodostuu projektinhallinnasta, salkunhallinnasta, resurssien hallinnasta sekä tuntikirjauksista. Keskeiset toiminnot on toteutettu omina moduuleinaan, joissa on kunkin käyttäjäroolin tarpeisiin sopiva toiminnallisuus.

Yleistä

Camako EPM on monipuolinen projektinhallintajärjestelmä, joka tarjoaa yhteisen työkalun toiminnoille läpi organisaation. Camakon ydin muodostuu projektinhallinnasta, salkunhallinnasta, resurssien hallinnasta sekä tuntikirjauksista. Keskeiset toiminnot on toteutettu omina moduuleinaan, joissa on kunkin käyttäjäroolin tarpeisiin sopiva toiminnallisuus.

Salkunhallinta

Camakon salkunhallintaominaisuus antaa ajantasaisen tilannekuvan organisaation projektisalkuista ja yksittäisistä projekteista. Järjestelmä muodostaa automaattisesti salkkunäkymiä projektien luokittelutekijöiden perusteella. Lisäksi käyttäjillä on mahdollisuus koota omia salkkujaan.

Salkunhallinnan näkymien perustana ovat projektien suunnitelma- ja toteumatiedot (mm. aikataulu, kustannukset ja resurssit) sekä yhdenmukainen mittaristo. Seurantanäkymässä voidaan tarkastella salkun kustannus- ja resurssitietoja sekä projektien keskeisten indikaattorien tilannetietoja.

Visuaalisten näkymien avulla tarpeellinen informaatio tulee selkeästi esille. Liiketoiminnan johtohenkilöt hahmottavat nopeasti päätöksenteon kannalta oleelliset tiedot ja voivat tarpeen vaatiessa reagoida projektien ongelmakohtiin.

Resurssien hallinta

Camako EPM:n resurssinhallinnan avulla varmistetaan, että projekti saa tarvitsemansa osaamisen oikea-aikaisesti koko elinkaarensa ajan. Toiminnallisuudet tukevat projektia myös muutoksenhallinnassa.

Resurssinhallinta tukee kolmea keskeistä roolia: projektipäällikköä, linjaesimiestä ja projektin jäsentä. Kullekin roolille on omat näkymänsä. Projektipäällikkö suunnittelee projektin resurssitarpeet ja lähettää resurssivarauspyynnöt linjaorganisaatiolle vahvistettavaksi. Linjaesimiehellä on näkyvyys vastuualueensa henkilöihin, kuormitustilanteeseen ja vapaana olevaan kapasiteettiin. Hän käsittelee niiden pohjalta vastaanottamansa resurssivarauspyynnöt.

Projektin jäsenet voivat tarkastella omassa näkymässään henkilökohtaisia resurssivarauksiaan. Projektin jäsenille voidaan tarvittaessa antaa mahdollisuus päivittää omia resurssivarauksiaan.

Resurssinhallintaprosessi on muokattavissa ja sovitettavissa asiakkaan tarpeisiin sopivaksi.

Projektien suunnittelu ja seuranta

Projektinhallinnan keskeisiä piirteitä ovat aikataulutus, resurssinhallinta, riskien arviointi sekä budjetointi ja kustannusten hallinta projektin koko elinkaaren ajan. Vaativien projektien aikatauluhallintaa varten Camako EPM integroituu tarvittaessa saumattomasti Microsoft Projectiin.

Visuaalisesta dashboard-näkymästä näkee yhdellä silmäyksellä projektin kustannus- ja resurssitilanteen (budjetti, ennuste, toteuma).

Tuntiraportointi

Toteutuneet työtunnit ovat henkilövaltaisten projektien keskeinen seurantaväline. Camako EPM:ssä tuntiraportoinnin käytettävyyteen ja sujuvuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota: Tarjoamme kuulemma Suomen parasta tuntiraportointia!

 

Ideasta projektiksi:

projektiehdotusten käsittely

Projektinhallinnan keskeisiä piirteitä ovat aikataulutus, resurssinhallinta, riskien arviointi sekä budjetointi ja kustannusten hallinta projektin koko elinkaaren ajan. Vaativien projektien aikatauluhallintaa varten Camako EPM integroituu tarvittaessa saumattomasti Microsoft Projectiin.

Visuaalisesta dashboard-näkymästä näkee yhdellä silmäyksellä projektin kustannus- ja resurssitilanteen (budjetti, ennuste, toteuma).

Dokumenttienhallinta ja kommunikaatio

Projektin dokumenttienhallinnassa ja henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa voidaan hyödyntää Microsoft SharePoint -ympäristön työtiloja ja muita ominaisuuksia. Camako EPM luo projektityötilan automaattisesti projektin perustamisen yhteydessä.

Pilvestä tai omalla palvelimella

Camako EPM -ratkaisun saa Suomessa sijaitsevasta palvelinkeskuksesta pilvipalveluna kuukausihintaan tai se voidaan asentaa yrityksen omalle palvelimelle.