Camako Platform

Camako Platform on kaikkien Camako toteutusten alusta. Ratkaisu mahdollistaa erilaisten asiakaskohtaisten tarpeiden ja vaatimusten huomioimisen nopeasti ja kustannustehokkaasti osaksi mitä tahansa Camako toimitusta.

Alusta mahdollistaa Camako perusrakenteiden ja toimintojen laajentamisen, korvaamisen tai kokonaan uusien toimintojen ottamisen osaksi Camako toteutusta.

Tarvitsetko tarpeisiisi mukautetun kokonaisratkaisun, joka tukee töiden ja projektien hallintaa perinteisillä ja ketterillä toimitusmalleilla sekä näiden yhdistelmillä? Tämä onnistuu Camako toteutuksena. Samoin onnistuvat toiminnalliset laajennukset vaatimustenhallintaan, tuotehallintaan, toimitustenhallintaan ja hankintatoimintaan. Camako on myös väline hallita erilaisten käytössä olevien järjestelmien kirjoa.

Saumaton toiminta osana olemassa olevaa toiminnanohjausta, henkilöstöhallintoa tai asiakashallintaa onnistuu niin ikään nykyaikaisten rajapintatoteutusten avulla. Käyttäjien tarve erilaisten järjestelmien hallintaan vähenee kun oleellinen tieto on helposti saavutettavissa ja ylläpidettävissä yhden järjestelmän kautta.

Camako Platform

Camako Platform on kaikkien Camako toteutusten alusta. Ratkaisu mahdollistaa erilaisten asiakaskohtaisten tarpeiden ja vaatimusten huomioimisen nopeasti ja kustannustehokkaasti osaksi mitä tahansa Camako toimitusta.

Alusta mahdollistaa Camako perusrakenteiden ja toimintojen laajentamisen, korvaamisen tai kokonaan uusien toimintojen ottamisen osaksi Camako toteutusta.

Tarvitsetko tarpeisiisi mukautetun kokonaisratkaisun, joka tukee töiden ja projektien hallintaa perinteisillä ja ketterillä toimitusmalleilla sekä näiden yhdistelmillä? Tämä onnistuu Camako toteutuksena. Samoin onnistuvat toiminnalliset laajennukset vaatimustenhallintaan, tuotehallintaan, toimitustenhallintaan ja hankintatoimintaan. Camako on myös väline hallita erilaisten käytössä olevien järjestelmien kirjoa.

Saumaton toiminta osana olemassa olevaa toiminnanohjausta, henkilöstöhallintoa tai asiakashallintaa onnistuu niin ikään nykyaikaisten rajapintatoteutusten avulla. Käyttäjien tarve erilaisten järjestelmien hallintaan vähenee kun oleellinen tieto on helposti saavutettavissa ja ylläpidettävissä yhden järjestelmän kautta.

Low Code No Code

Camako Platform tarjoaa toiminnallisuuden ja komponentit modernien liiketoiminasovellusten helppoon ja nopeaan toteuttamiseen Low Code No Code periaatteella.
Erityispiirteenä tarjolla on valmiit komponentit ja tietorakenteet projektien ja erilaisten töiden sekä näistä koostettujen portfolioiden hallintaan, henkilöresurssien kapasiteettihallintaan sekä jaksotetun kustannustiedon hallintaan.
Camako Platform ratkaisut nojaavat aina relaatiotietokantaan ja lopputuloksena muodostuva ratkaisu on moderni ja hyvän käytettävyyden selainpohjainen toteutus.
Erityistä huomiota on kiinnitetty käyttäjähallintaan ja tietoturvaan. Tarjolla on erilaisia vaihtoehtoja käyttäjän todentamiseen. Käyttäjärooleilla hallitaan näkyvyyksiä järjestelmässä ylläpidettyihin tietoihin ja toimintoihin.
Käyttöä tukevien työnkulkujen ja näihin liittyvien hälytysten ja muistutusten toteutus on joustavaa. Järjestelmä on integroitavissa laajasti eri tekniikoilla muihin tietojärjestelmiin sekä käytössä oleviin tiedon raportointi- ja analysointijärjestelmiin.
Toteutettava ratkaisu on lähtökohtaisesti monikielinen.

Tietorakenteet

Ratkaisun relaatiotietokannassa olevat tietorakenteet ja rakenteessa olevien tietojen väliset relaatiot ja säännöt luodaan ja ylläpidetään Camako Platformin hallintatyökalussa.
Erityisenä saraketyyppinä on olemassa virtuaaliset laskennalliset sarakkeet erilaisten tietojen laskemiseen, esittämiseen ja asettamiseen.
Tietorakenteiden luonti edellyttää perustietoja relaatiotietokannoista.

Sivustorakenne

Ratkaisun sivustorakenne ja valikkovalintoihin nojaava navigaatio kuvataan hallintatyökalussa.
Sivustorakenteen luonti ja ylläpito ei edellytä ohjelmointiosaamista.

Käyttöliittymä

Ratkaisun käyttöliittymä rakennetaan tarjolla olevilla erilaisilla käyttöliittymätyypeillä ja komponenteilla
Lista
Aikataulu
Kanban
Hierarkkinen tieto
Jaksotettu kustannustieto
Jaksotettu resurssitieto
Graafiset komponentit
piirakka, donitsi, linjaviiva, histogrammi, alue jne.
Muut komponentit
painikkeet, tekstilaatikot, ulkoisten ohjelmien käynnistys jne.

Käyttöliittymän konfigurointi

Ratkaisun käyttöliittymä rakennetaan sijoittamalla ja konfiguroimalla haluttuja käyttöliittymätyyppejä ja niihin liittyviä näkymiä hallintatyökalussa kuvattuun sivustorakenteeseen
Käyttöliittymän luonti ja ylläpito ei edellytä ohjelmointiosaamista.

Taulukko käyttöliittymä

Lista –tyyppinen käyttöliittymä sisältää kaiken tarvittavan toiminnallisuuden tietojen ryhmittelyyn, hakuun ja ylläpitoon suoraan listanäkymässä tai erikseen aukeavassa lomakenäkymässä.

Näkymän konfigurointi

Erilaisten näkymätyyppien konfigurointiin on tarjolla oma toimintonsa.
Näkymien luonti ja ylläpito ei edellytä ohjelmointiosaamista.

Pääsynhallinta

Camako Platform tukee suoraan käyttäjien Active Directory pohjaista autentikointia.
Käyttäjähallintaa varten järjestelmässä on käyttäjärekisteri.
Käyttäjien käyttöoikeudet toteutetun ratkaisun sisällä nojaavat ryhmäkiinnityksiin, joilla kuvataan käyttäjän roolit.
Käyttäjään liitetyt roolit ohjaavat sitä, mitkä navigaation valikkovalinnat tuodaan käyttäjälle tarjolle.
Järjestelmään luotujen ryhmien kautta hallitaan tarvittaessa ratkaisun käyttöoikeuslisenssejä.

Plug-In ohjelmalaajennukset

Toisinaan pelkästään konfiguroinnilla ei saavuteta toivottua toiminnallisuutta.
Camako Platform mahdollistaa toteutetun ratkaisun ohjelmallisen laajentamisen Plug-In tekniikalla.
Plug-In on asennuskohtainen ohjelmistolaajennus, jolla Camako Platform ratkaisuun toteutetaan uutta tai sillä muutetaan tai laajennetaan olemassa olevaa toiminnallisuutta perinteisesti ohjelmoimalla.
Tyypilliset Plug-In toteutukset liittyvät rajapintoihin, vaativiin tietojen tarkistuksiin, navigaatioon sekä kokonaan uusien käyttöliittymätyyppien ja komponenttien toteuttamiseen.