Tehoa projektien talouden ohjaukseen Camako EPM:llä

Anne Kauppila, johtaja Marioff Corporation:

”Järjestelmän käyttöönotto sekä siihen yhdistetty projektihallintaprosessin standardointi, on johtanut meillä projektien kustannusten tarkempaan arviointiin sekä parantuneeseen tarkkuuteen. Näin ollen kykenemme paremmin hallitsemaan kannattavuuttamme ja johtamaan liiketoimintaamme. Järjestelmä tuo myös hyviä työkaluja projektiportfolion analysointiin. ”

Marioff Corporationilla ja tytäryhtiöissä Euroopassa otettiin käyttöön Camako EPM asiakastoimitusprojektien kustannusten ja tuloutuksen suunnittelussa ja seurannassa. Käyttöönoton tavoitteena oli parantaa projektien kustannusten ja tuloutuksen hallintaa yhtenäisellä työkalulla sekä antaa johdolle ajantasainen tilannekuva projektien tilanteesta. Tavoitteena oli myös vähentää projektien tilannetietojen keräämiseen ja yhdistämiseen kuluvaa aikaa. Projektin materiaalivarausten ja toteutuneiden kustannusten automaattinen siirto iScala -järjestelmään vähensi myös rutiinityötä. Projekteihin osallistuvat henkilöt kirjaavat työaikansa järjestelmään ja se kohdistetaan projektin kustannuksiksi. Talousosastolta vapautuikin aikaa tiedonkeräämisestä ja raporttien laatimisesta tiedon analysointiin, kun projektipäälliköt päivittävät projektiennusteensa suoraan järjestelmään ja talousosasto ajaa kuukausiraportit järjestelmästä.

Järjestelmän käyttöönotto tehtiin vaiheittain siten, että se aloitettiin Suomen organisaatiosta. Suomen käyttöönoton aikana hiottiin toiminnot ja iScala-liittymät kohdalleen. Samassa yhteydessä kehitettiin sekä projektinraportointia että projektisalkun raportointia. Toisessa vaiheessa mukaan järjestelmän käyttöön tulivat Marioffin tytäryritykset Euroopassa maa kerrallaan. Tässä vaiheessa kehitettiin myös raportointia kattamaan emo- ja tytäryritysten yhteenvedot.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä