Valmet Automotivella on Camako EPM käytössä

Jenni Mäkinen, projektipäällikkö Valmet Automotive:

”Käyttöönottoprojekti meni suunnitellussa aikataulussa ja budjetissa. Dovre on toimittanut nopeasti pyydetyt muutokset esim. raportteihin. Järjestelmän käyttö on helppoa eikä vaadi pitkää perehdytystä.”

Valmet Automotive otti Camako EPM:n käyttöön tavoitteenaan parantaa projektien ja resurssien hallintaa yhtenäisellä työkalulla, tuoda projektipäälliköille tarkka ja ajantasainen tilannekuva sekä vähentää talousosaston raportointiin käyttämää aikaa. Talousosastolta vapautuikin aikaa raporttien tekemisestä niiden analysointiin. Lisäksi tietojen automaattinen siirto SAP-järjestelmään vähensi rutiinityötä ja siirtosykli nopeutui.

Camako EPM valittiin useiden vaihtoehtojen joukosta Valmet Automotiven tarpeisiin sopivimpana. Camakon monipuolisuus varmistaa sen, että tulevaisuudessa ominaisuudet eivät lopu kesken. Järjestelmä on osoittautunut käytössä hyvin helppokäyttöiseksi ja nopeaksi oppia.

Järjestelmän käyttöönotto tehtiin vaiheittain. Aluksi pilottiryhmällä testattiin ja varmistettiin Camakon soveltuvuus Automotiven käyttötapaan sekä määriteltiin asiakaskohtaiset raportit, eri roolien automaattiset muistutukset ja tietojen siirto SAP:iin. Tuotantokäyttö aloitettiin Camako EPM pilviversiolla Prohan palvelukeskuksessa. Kun räätälöidyt raportit oli saatu lopulliseen muotoonsa, SAP-siirron toiminta testattua tuotannossa sekä automaattisten sähköpostien tekstit ja lähetysajat säädettyä kohdalleen, siirrettiin Camako EPM Valmet Automotiven omaan palvelinympäristöön.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä